Salı , Ekim 13 2015
Anasayfa / Her Taraf / 6-7 Eylül 1955 yağması
6-7 Eylül 1955 yağması

6-7 Eylül 1955 yağması

FAİK AKÇAY*/ 6-7 Eylül 1955 olaylarına yakından bakıldığında, olayın başta Rumlar olmak üzere, Ermeni, Süryani, Yahudi azınlıklarının mallarına el koyma girişimi olduğu anlaşılmaktadır. Genç insan yığınları “vatan”, “bayrak”, “milliyetçilik” gibi duyguları kullanılıp sokaklara dökülerek, Rum, Ermeni evlerine, işyerlerine, hanlarına el koyma oyununda araç olarak kullanıldı.

 

 

Türkiye’nin köklü sorunlarından kurtulabilmesi için tarihiyle yüzleşmesi gerekmektedir. Çürük temeller üzerine sağlam yapılar yapılamaz. Kirli sularla temizlik yapmanın olanağı yoktur. Sevilen bir ulus, saygın bir ülke olmak istiyorsak, geçmişimizle yüzleşmemiz kaçınılmazdır.

Yüzleşmemiz gereken olaylardan birisi, 6-7 Eylül 1955 yağmasıdır. Bu olayın nasıl olduğunu irdeleyelim.

 

6-7 EYLÜL 1955 YAĞMASI

6 Eylül 1955 tarihinde, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve Rumlar tarafından bomba atıldığı yalan haberiyle, halk sokağa dökülmüştür.

İstanbul’un 52 yerinde, İzmir’de ve Adalar’da eş zamanlı gerçekleştirilen yağmalarla çok sayıda tarihsel yapı harabeye çevrildi. İstiklal Caddesi yağmalanan, kırılan mallarla tepeleme dolmuştu. Rumların mezarları dahi talan edilmiş, naaşlar dışarı çıkarılmıştı. Kendi evi de yağmalanan DP İstanbul milletvekili Aleksandros Haçopulos Meclis’te Büyükada’ya motorlarla gelen yaklaşık 300 kişilik bir grubun, polisin gözü önünde Rumlara ait binaları tahrip ettikten sonra adadan ayrıldığını anlatır. Olayların patlak vereceğinden haberli olan ordu birlikleri ve polis yağmacı kalabalığa herhangi bir müdahalede bulunmaz.(1)

Olayla ilgili bir başka önemli tanıklık da, Özel Harp Dairesi eski Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreteri Org. Sabri Yirmibeşoğlu tarafından yapılmıştır.

Olayların “Türk Gladiosu” olarak tabir edilen Özel Harp Dairesi’nin (OHD) ‘muhteşem bir örgütlenmesi olduğunu övünerek itiraf eden General Sabri Yirmibeşoğlu, gazeteci Fatih Güllapoğlu’na şunları anlatmaktadır:

6-7 Eylül olaylarını ele al.

–Pardon Paşam anlamadım. 6-7 Eylül olayları mı?

–Tabii. 6-7 Eylül de, bir Özel Harp işiydi. Ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı…(2)

6-7 Eylül 1955 olaylarına yakından bakıldığında, olayın başta Rumlar olmak üzere, Ermeni, Süryani, Yahudi azınlıklarının mallarına el koyma girişimi olduğu anlaşılmaktadır.

 

İSTANBUL’DA RUMLAR DAHA ESKİ

Tarihte Doğu Roma İmparatorluğu’nu oluşturan 6. yüzyıla kadar Latince, 6. yüzyıldan sonra Yunanca konuşan kimselere Müslüman ülkelerde Rum denirdi. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sınırları içinde yaşamış ve Roma yurttaşı haklarına sahip olmuş kişi. Bu kimselerin çeşitli etnisiteye sahip bireylerden oluşan bir topluluk olmalarına karşın ilerleyen zamanda bu kimselerin konuştukları Latinceyi bırakarak Yunancayı benimsemeleri ve çoğunluğun Müslümanlardan oluştuğu yerlerde yaşamaları nedeniyle daha sonradan bu kelime, Yunanistan dışında Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimseleri ifade etmede kullanılmıştır. Anadolu’ya yerleşmeleri çok eski tarihlere dayanan Rumlar, 1923 yılından sonra Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ve en son olarak 6-7 Eylül Olayları ile Türkiye Cumhuriyeti’nden neredeyse tamamen ayrıldılar.(3)

 

OLAYIN EKONOMİK BOYUTU

Bu olayın özünde devlet eliyle yapılan bir soygun vardır. İçinde Türklerin de emekleri olan azınlıkların elinde bulunan ekonomik değerlerin el değiştirdiği görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, İstanbul’da ilk, orta ve lise derecesinde 32 Rum ve 8 Ermeni okulu tahrip edilmişti. İstanbul’da 74 kilise vardı. 70’i ayni zamanda yakılıp yıkılmıştı. Kiliseler dışında bir Havra, 8 Ayazma, 2 Manastır, 3 bin 584’u Rumlara diğeri Ermeni ve Musevilere ait 5 bin 538 gayrimenkul tamamen yakıldı.

İzmir’de Yunan konsolosluğu ile Fuar’daki Yunan pavyonu ve Yunan kilisesi tamamen yakıldı, sahildeki iki Rum motoru batırıldı.

Ankara’da ve diğer bazı taşra kentlerinde ise her nasılsa kalmış olan Rum ve Ermenilerin kilise ve işyerleri de bu kıyımdan nasiplerini aldılar. Asil büyük yıkımın yaşandığı İstanbul ise tarihinin en büyük toplumsal felaketlerinden birini yaşamaktaydı.

15 Ekim 1955 tarihi itibariyle 4 bin 333 kişinin toplam 69 milyon 578 bin 744 TL zarar gördüğü beyan edilmişti.(4) Oysa bu rakamın gerçeğin çok küçük bir kısmı olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bir tek kilisede bile tahrip edilip yağmalanan antika sanat eserlerinin değeri bile bu kadar edebilir. Gazeteci Haşim Akman’ın dediği gibi “Tahrip edilen malların değeri gerçekten de inanılmaz boyutlardaydı. Ama İstanbul’un 500 yıllık çok kültürlü yapısına düşen bomba, hiç bir şeyle kıyaslanamayacak ölçüdeydi.(5)

 

DEĞERLERİN ÇIKAR ARACI YAPILMASI

Atatürk’ün Türkiye halkı üzerinde bıraktığı derin izleri, saygınlığı araç olarak kullanarak, Rumların, Ermenilerin, öteki azınlıkların mallarının yağmalanması, toplumda oluşmuş değerlerin ne denli sömürülebildiğine verilecek en güzel örneklerden biridir.

Bu ülkede Atatürk’ü göklere çıkarmak boşuna değilmiş, bir gün gelip bir yağmada araç olarak kullanılabileceği düşünülmüş olmalı.

Genç insan yığınlarının “vatan”, “bayrak”, “milliyetçilik” gibi duygularını kullanıp sokaklara dökerek, Rum, Ermeni evlerine, işyerlerine, hanlarına el koyma oyununda araç olarak kullanıldığı görülmektedir.

Bir gün kapısına bile uğrayamayacakları hanları, apartmanları azınlıkların elinden alarak birilerine vermede araç olarak kullanılan yığınlar, ne yaptıklarının, yaptıkları işin kimlere yarayacağının bilincinde olsalar, bu eyleme katılmazlardı.

Dinlerin de bu tür amaçlar için kullanılan kutsal değerler olduğunu vurgulamakta yarar var.

Birisi, 1955’li yıllarda, devletin bir görevlisi, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve bomba attı dese, sokakta adamı tükürükle boğarlardı. Kimse bunun doğru olabileceğini düşünemezdi. Atatürk’e duyulan saygı ve sevginin de, bu çirkin olayda araç olarak kullanıldığı görülmektedir.

6-7 Eylül 1955 tarihlerinde, İstanbul’da yaşayan başta Rum, Ermeni ve öteki azınlıklara yönelik saldırılar olmasa, bugün daha uygar, daha az sorunlu, uluslararası alanlarda daha saygın bir ülke olmamız gerçekleşebilirdi.

*

(1) Temizlenemeyen Leke: 6-7 Eylül Olayları, 06.09.2011, http://haksozhaber.net/temizlenemeyen-leke-6-7-eylul-olaylari-24213h.htm

(2) Fatih Güllapoğlu’nun Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu ile görüşmesi; “Türk Gladio’su İçin Bazı İpuçları”, Tempo Dergisi, S.24, 09-15 Haziran 1991, s.24-27

(3) Vikipedi, özgür ansiklopedi

(4) Anar, Erol “Öte Kıyıda Yaşayanlar Azınlıklar Yerel Halklar ve Türkiye”, Belge Yayınları, 1997, İstanbul, s. 76

(5) Maraşlı, Recep, “6-7 Eylül Olayları: Türkiye’nin Kristal Gecesi”, Aktüel Dergisi, 03-09 Eylül 1992, S. 61, s. 24-27

*Araştırmacı- Yazar

faikakcay3@hotmail.com